Sběr léčivých bylin

Sběr léčivých bylin 2017 Ve školním roce 2016 /2017 sbíráme tyto druhy léčivých bylin: Bez černý květ Hluchavka bílá květ Hluchavka bílá nať s květem (nať ustřihnout pod posledními listy, nenechat dlouhé stonky, žádný kořen!) Pampeliška lékařská list Plicník lékařský list Pomerančová kůra Citronová kůra Byliny budeme vybírat od 19. – 23. června 2016. pravidla sběru: […]

Pythagoriáda

Pythagoriáda V měsíci březnu se uskutečnilo v naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Žáci ve svém volném čase řešili dobrovolně 15 příkladů během 60 minut. V kategorii 6. třídy se soutěže zúčastnili: Johana Vališová, Lucie Bělovská, Michal Koudelka, Jan Brázda, Eliška Perličková V kategorii 8. třídy se soutěžil Karel Adámek Úspěšným řešitelem, který mohl postoupit […]

Matematický klokan

Matematický klokan Na konci března řešili žáci druhého stupně 24 matematických úloh v rámci soutěže matematický klokan. Každý na startu obdržel 24 bodů a řešil úkoly za 3 body nebo za 4 body nebo za 5 bodů. Jestliže byl výsledek špatný odebíral se soutěžícím jeden bod, jestliže příklad nebyl řešen nic se neubíralo ani se […]

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Během měsíce ledna a února probíhalo v naší škole školní kolo biologické olympiády. Během soutěže žáci řešili přírodovědný test /obsahoval cca 70 otázek/ a poznávali 40 přírodnin /20 rostlin+ 20 živočichů/. Soutěže se zúčastnili následující žáci: Denisa Hejlková, Kateřina Elssnerová, Ema Svobodová, Monika Jelínková, Johana Vališová, Petr Buchtela.  Úspěšnými řešiteli se stali: Monika […]

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda Žáci 6. ročníku měli možnost se zapojit do řešení školního kola matematické olympiády. Jejich úkolem bylo ve svém volném čase vyřešit správně alespoň 4 příklady ze šesti, aby mohli postoupit do okresního kola.  Do akce se zapojili: Jan Brázda, Johana Vališová, Michal Koudelka, Eliška Perličková Úspěšnými řešiteli se stali: Michal Koudelka, Eliška Perličková, […]

Dubnové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“

Vážení přátelé, konečně vychází dubnové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“.  Ke stažení ZDE  

Zajímavá návštěva

V týdnu před velikonočními prázdninami navštívila naši školu skupina metodiků z UJEP v Ústí nad Labem. Ve středu si pánové Mgr. Jaroslav Říčan, PhD., Mgr. Vlastimil Chytrý, PhD., Mgr. Jan Janovec, Ph.D. a PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.  prohlédli  prostory školy a hospitovali v šesti  vyučovacích hodinách matematiky, českého jazyka a pracovních činností, kde – dle svých slov – […]

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Višňové 13. dubna 2017  VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VIŠŇOVÉ  Na základě § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuji následující informace: registrační číslo dítěte                                  výsledek řízení 012017                                   přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2017 022017                                   přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. […]

Listování opět po roce

V úterý 10. dubna 2017  jsme se už po několikáté (a takřka po roce) sešli v kinosále na cyklu scénického čtení Listování. Tentokrát herci Věra Hollá a Lukáš Hejlík zalistovali knihami Šmodrcha od Archieho  Kimtona a Jak být klukem/holkou autorů Jamese Dawsona a Hayley Longové, které se poutavým a pro děti a žáky velmi atraktivním […]

Sobotní zápis do 1. třídy

V sobotu  8. dubna se otevřely dveře školy našim budoucím žáčkům. Ti  se podpořeni svými rodiči, sourozenci a někdy i prarodiči přišli představit „své“ paní učitelce Evě Adámkové a splnit úkoly, které pro ně v rámci zápisu do 1. třídy připravily paní učitelky. Děti byly velmi šikovné, zpívaly, recitovaly, počítaly předměty, poznávaly pohádkové bytosti,  kreslily různé tvary dle […]

Letošní velikonoční vyrábění

 V pátek  7. dubna jsme ve škole opět uspořádali dílnu pro děti, rodiče i veřejnost  s názvem VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ. Naši nabídku vyrobit si velikonoční dekorace, uplést si pomlázku a společně s dětmi příjemně a kreativně strávit páteční odpoledne využilo téměř 20 návštěvníků. Jaká zde panovala atmosféra lze vidět na přiložených fotografiích. Tato naše již tradiční aktivita je […]

Kabelkománie – zhodnocení

Nedávno jsme oslovili žáky a návštěvníky našich stránek s žádostí o podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně, která pořádá sbírku použitých kabelek, batohů a peněženek. Zapojili jsme se do této akce, protože jsme si vědomi nutnosti pomáhat, pokud je pomoc v našich silách. Žáci přinesli 69 kabelek, 7 batohů a jednu peněženku. Připomínáme, že se […]

Parkový den

Středeční dopoledne strávili žáci prvního ročníku v zámeckém parku. Proč? Jako každoročně zde probíhal jarní úklid. Není nám lhostejné, že by park, který žáci naší školy hojně využívají, přišel o svoji „pravidelnou péči.“ A tak jak praví lidové přísloví „bez práce nejsou koláče,“ dostali prvňáčci přidělený díl, pytle na odpadky, rukavice. Práce se nabáli, sbírali […]

Úklidový den

Na 4. dubna jsme se všichni domluvili, přiložili ruku k dílu a uklidili po zimě nejenom okolí školy, školní hřiště a zahradu, ale také okolí cest využívaných k procházkám do přírody. Ráno jsme si rozdělili „rajóny“ a potom už jsme hrabali, kopali, zametali, sbírali odpadky, řezali, stříhali, vytrhávali plevel, provzdušňovali trávníky, … Na pomoc nám přišli […]

Den otevřených dveří

Ve středu 22. března byly otevřené školní dveře nejenom pro rodiče, ale pro všechny, kteří se chtěli podívat na to, jak škola vypadá a funguje. Možnosti navštívit výuku využili především rodiče a prarodiče na 1. stupni a v 6. ročníku. Dopoledne si prohlédlo školu také několik rodin se svými ratolestmi. Ti se před zápisem do […]

Noc s Andersenem 2017

31. 3. se konala na 1. stupni další Noc s Andersenem. Tentokrát jsme ji prožili s postavičkami z populárního Čtyřlístku – tedy s Myšpulínem, Fifinkou, Pinďou a Bobíkem. Vše vypuklo v 17:30, kdy jsme se všichni sešli v naší interaktivní učebně. Dozvěděli jsme se, co všechno nás čeká, a také mnoho zajímavostí – jednak o Noci […]

Projekt Kulový blesk – tentokrát v dopravní výchově

K velké radosti dětí proběhl v pátek 31. března  na prvním stupni projektový den s názvem Kulový blesk – tentokrát v dopravní výchově. Nebyly potřeba učebnice a  sešity a nedávaly se domácí úkoly.  O to náročnější  příprava byla na vyučujících, aby žákům tento den náležitě připravili. Výměna partají – tříd, přesun z přízemí do patra […]

Výsledky sběru starého papíru

Ve středu 29. března skončilo jarní kolo ve sběru starého papíru. Celkem jsme nasbírali 7983 kilogramů. V tomto množství je započítán i starý textil. Rád bych připomněl pravidla této soutěže. Vítězem se stává ta třída, která nasbírá co nejvíce papíru na jednotlivého žáka. Celková suma se tedy vydělí počtem žáků ve třídě. Počty dětí v […]

Pozvánka na Velikonoční vyrábění

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ, které se koná v pátek 7. dubna 2017 od 16.00 ve škole. Bližší informace následují.Těšíme se na Vás.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,   ředitelství Základní školy ve Višňovém Vás zve na zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018, který proběhne v sobotu 8. dubna 2017 v době od 8.30  do 11.00 hodin v budově Základní školy ve Višňovém. Jedná se o zápis dětí narozených do 1. září 2011, u dětí narozených v období 1. 9. 2011 […]

logolink