Výuka podnikavosti – téma telefonování

Ve výuce podnikavosti se osmáci zabývají telefonováním, jeho pravidly a etiketou. Získané vědomosti využili při řešení modelových situací. V tříčlenných skupinách si nejdříve připravili scénář telefonického rozhovoru, kterým měli vyřešit vylosovaný úkol. Hovory probíhaly z „červené“ učebny do „modré“, kde třída díky hlasitému odposlechu hodnotila dodržování zásad telefonického rozhovoru, schopnost vyřešit situaci, pohotovost, tón hlasu, … […]

Úspěch v okresním kole PYTHAGORIÁDY

Úspěch v okresním kole PYTHAGORIÁDY 16. května se ve Znojmě konalo okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Naši žáci dosáhli skvělých umístění: Jan Brázda 6. místo, získal 8 bodů ze 13 Eliška Perličková 8. místo, získala 6 bodů ze 13 Bohumil Balík 4. místo Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.  

Výtvarná šou Adolfa Dudka

Ve středu 24. května navštívil se svými programy naši školu známý malíř a ilustrátor Adolf Dudek. První představení s názvem Nehulíme, kreslíme bylo určeno žákům pátého až devátého ročníku a pan Dudek v něm žáky velmi zábavným způsobem instruoval k vytváření vlastních obrázků a používal jen čtyři základní tvary: kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Druhé […]

Sedmáci ve fyzice „bádají“

V naší škole se dlouhodobě snažíme zvýšit popularitu přírodovědných předmětů a tím i úroveň „přírodovědné gramotnosti“. Díky partnerství v projektu Čerstvý vítr z hor získávají pedagogové nejenom z naší školy  dovednosti pro zavedení badatelské výuky do svých hodin. Tento přístup využíváme i v hodinách fyziky v sedmém ročníku. Jako technická podpora nám slouží laboratorní boxy PASCO SENZORIUM, […]

Dyslektická olympiáda opět po roce

V úterý 23. května se tentokrát ve Znojmě konala Dyslektická olympiáda, kde měla i naše škola své zastoupení, reprezentoval nás tým žáků 1. stupně. A  v čem se na takové olympiádě vlastně soutěží? Děti  plní úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy, přírodovědy, češtiny, angličtiny a matematiky. Navíc musí prokázat také mnoho dovedností jako je jízda zručnosti na kole, hod […]

Višňovská patnáctka 2017

V neděli 21. května se uskutečnil další, už 12. ročník oblíbené akce Višňovská patnáctka. Na tři turistické a jednu cyklistickou trasu se tentokrát vydalo 150 účastníků. Velký zájem vzbudilo vystoupení školních mažoretek, které celé odpoledne zahájily. Počasí nám vcelku přálo, a tak  si všichni užili příjemné nedělní odpoledne. V cíli na všechny účastníky čekaly kromě zaslouženého […]

Školu navštívili bývalí žáci – sraz po 50 letech

V pátek 19. května večer se přišli do školy podívat bývalí žáci z ročníku, který školní docházku ukončil před 50 lety. Návštěvníci si se zájmem prohlédli prostory školy, seznámili se s její současností a zavzpomínali na léta strávená ve školních lavicích i na svoje učitele. Na závěr se na památku vyfotografovali před školní budovou.  

„Návrat“ hrál pro žáky 2. stupně

V pátek 19. května sehráli ochotníci z divadelního spolku Návrat divadelní hru Záloha na štěstí aneb „Svatba nebude“. Předpremiéru vidělo 90 žáků druhého stupně se svými pedagogy. Výkony herců byly obdivuhodné, což diváci odměnili dlouhým potleskem. Děkujeme za pozvání a hezký kulturní zážitek.

Přednáška MUDr. Zbyška Kaššaie

V úterý 16.5. se v oranžové učebně sešli žáci 8. a 9. třídy, protože se v rámci sexuální výchovy konala přednáška MUDr. Zbyška Kaššaie. Pan doktor si pro žáky připravil prezentaci s výkladem o historii používání antikoncepce a rozebral druhy, které se v současné době nejvíc používají. V další části došlo na méně příjemné téma, […]

Divadelní představení

12. dubna 2017 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili představení Splašené nůžky v Městském divadle Brno. Žáci se opravdu dobře bavili při samotné hře a hlavně při následné rekonstrukci, kdy detektivům (hercům) pomáhali kreativně vyřešit vraždu. Představení plné humoru a improvizace všechny opravdu zaujalo. Můžeme vřele doporučit.

Srdce pro maminky

Ve čtvrtek 4.5.2017 se na kurtu  školy sešli žáci celé školy, přišly také děti ze školky a všichni se společně vyfotili. K dětem se připojili i páni učitelé a paní učitelky. Nešlo ovšem o běžnou fotografii. Děti zaplnily předem vytvořený tvar srdce a pan ředitel je vyfotil z okna v poschodí. Říkáte si nespíš, proč […]

Pozvánka na 12. ročník „Višňovské patnáctky“

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na turistický pochod – cyklistickou vyjížďku  „Višňovská patnáctka“. 12. ročník startuje v neděli 21. května 2017 ve 14.00 od základní školy. Plakát následuje.

Cvičíme jógu

V hodinách tělesné výchovy se zabýváme tradičními cvičeními a sporty. Je příjemné čas od času zařadit i netradiční cvičení, což jóga určitě pro většinu dívek je. Tea Fialová z deváté třídy cvičí již čtvrtým rokem a připravila si pro dívky hodinovou cvičební jednotku. Všichni se nejen dobře bavili, ale i pochopili, že dlouhodobé pravidelné cvičení […]

Intervenční program

Sedmá třída se v průběhu posledního měsíce zúčastnila intervenčního programu, který realizovalo pro naši školu Středisko výchovné péče Šance z Moravského Krumlova. Celý program byl zaměřen na ozdravění vztahů v kolektivu. Prostřednictvím her a diskuzních skupin byli žáci vedeni k uvědomění si potřebnosti spolupráce v kolektivu, ohleduplnosti a slušného chování navzájem. Na přiložené fotografii je […]

Zápis do MŠ 2017

Vážení přátelé, Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Višňové se uskuteční v pondělí 15. května 2017. Upozorňujeme na změny platné od 1. 9. 2017, které se týkají především povinného předškolního vzdělávání.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního […]

Sběr léčivých bylin

Sběr léčivých bylin 2017 Ve školním roce 2016 /2017 sbíráme tyto druhy léčivých bylin: Bez černý květ Hluchavka bílá květ Hluchavka bílá nať s květem (nať ustřihnout pod posledními listy, nenechat dlouhé stonky, žádný kořen!) Pampeliška lékařská list Plicník lékařský list Pomerančová kůra Citronová kůra Byliny budeme vybírat od 19. – 23. června 2016. pravidla sběru: […]

Pythagoriáda

Pythagoriáda V měsíci březnu se uskutečnilo v naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Žáci ve svém volném čase řešili dobrovolně 15 příkladů během 60 minut. V kategorii 6. třídy se soutěže zúčastnili: Johana Vališová, Lucie Bělovská, Michal Koudelka, Jan Brázda, Eliška Perličková V kategorii 8. třídy se soutěžil Karel Adámek Úspěšným řešitelem, který mohl postoupit […]

Matematický klokan

Matematický klokan Na konci března řešili žáci druhého stupně 24 matematických úloh v rámci soutěže matematický klokan. Každý na startu obdržel 24 bodů a řešil úkoly za 3 body nebo za 4 body nebo za 5 bodů. Jestliže byl výsledek špatný odebíral se soutěžícím jeden bod, jestliže příklad nebyl řešen nic se neubíralo ani se […]

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Během měsíce ledna a února probíhalo v naší škole školní kolo biologické olympiády. Během soutěže žáci řešili přírodovědný test /obsahoval cca 70 otázek/ a poznávali 40 přírodnin /20 rostlin+ 20 živočichů/. Soutěže se zúčastnili následující žáci: Denisa Hejlková, Kateřina Elssnerová, Ema Svobodová, Monika Jelínková, Johana Vališová, Petr Buchtela.  Úspěšnými řešiteli se stali: Monika […]

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda Žáci 6. ročníku měli možnost se zapojit do řešení školního kola matematické olympiády. Jejich úkolem bylo ve svém volném čase vyřešit správně alespoň 4 příklady ze šesti, aby mohli postoupit do okresního kola.  Do akce se zapojili: Jan Brázda, Johana Vališová, Michal Koudelka, Eliška Perličková Úspěšnými řešiteli se stali: Michal Koudelka, Eliška Perličková, […]

logolink