Lednové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“

Vážení přátelé, právě vyšlo lednové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“.  Ke stažení ZDE  

Postavil jsem sněhuláka ….

…na stráni, aby … Na stráni to sice nebylo, školní hřiště bohatě postačilo. „Stavební“ materiál měl ty nejlepší vlastnosti, pracovní nasazení veliké, nač tedy otálet. Malí, velcí, tlustí, tencí – škála pestrá. Hodina pracovních činností neměla chybu, pravily děti.

Divadlo ve Znojmě

Ve čtvrtek 12.1.2017 zhlédli žáci druhého a třetího ročníku divadelní představení Šípková Růženka. Ani sníh a mráz venku nemohl překazit toto veselé představení. Svatba nakonec přece jen byla.

Děti z naší školy pomohly při Tříkrálové sbírce 2017

V neděli 8. 1. se ve Višňovém konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita. Děti z naší školy významně při této sbírce pomohly, když v šesti skupinkách prošly se svými vedoucími celou vesnici, zpívaly a přály lidem do nového roku. Koledníci byli pěkně přijati a bohatě obdarováni, všem dárcům moc děkujeme! Letos se podařilo vybrat krásných […]

PF 2017

Milí přátelé, přejeme Vám klidné a radostné vánoční svátky, do nového roku zdraví, spokojenost a dobrou náladu. Děkujeme Vám za přízeň a podporu, kterou nám projevujete, a těšíme se na setkávání při společných aktivitách. Děti a pracovníci ZŠ a MŠ Višňové

Balíčky vánočních fotografií

Milí rodiče, balíčky vánočních fotografií Vašich dětí jsou již k dispozici. Můžete si je vyzvednout v ředitelně nebo v kanceláři ekonomky školy v úterý a středu od 7:00 do 15:00 a ve čtvrtek od 7 .00 do 12:00 hod. Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2017.

Uzavření školy z důvodu chřipkové epidemie

Vážení rodiče, na základě doporučení Krajské hygienické stanice bude naše škola od 19. prosince do 22. prosince 2016 uzavřena z důvodu chřipkové epidemie. Nemocnost žáků má vzrůstající tendenci a v současné době činí 50%. Děkujeme se za pochopení. vedení školy

19. vánoční koncert

Třetí adventní neděli se v prostorách slavnostně vyzdobeného  kina ve Višňovém již po devatenácté  uskutečnil vánoční koncert dětí a žáků naší školy. Koncert byl opět provázen prodejní výstavou, která letos  nesla název Světlo pro všechny. Všichni, kdo si  přišli poslechnout či zazpívat koledy a vánoční písně, si mohli zakoupit originální svíčky, světýlka a svícny,  které na tuto charitativní […]

Barevný týden

Týden od 5. do 9. prosince dostal označení Barevný týden. Žákovský parlament připravil rozpis barev, do kterých se mohli naši žáci obléct, nebo mohli zvolit doplňky v těchto barvách. A tady se můžete seznámit s rozpisem na jednotlivé dny: pondělí – černá a bílá (v tento den chodil ve škole Mikuláš, andělé a čerti, takže […]

Prosincové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“

Vážení přátelé, právě vyšlo rozšířené prosincové číslo měsíčníku „Okno do višňovské školy“.  Ke stažení ZDE

Mikulášská nadílka

Svatý Mikuláš se svou družinou navštívil letos naší školu v pondělí 5. prosince. Nejdříve naděloval v mateřské škole, kde mu děti zarecitovaly několik básniček a na závěr přidaly i veselou písničku. Ty nejodvážnější se vyfotografovaly i s čerty. Poté zamířil celý průvod do tříd na 1. stupni. Zde andělé také rozdávali sladkou odměnu dětem za jejich krátká […]

Páťáci se učili o Thanksgiving Day

Každoročně patří čtvrtý čtvrtek v listopadu  ve Spojených státech tzv. Dni Díkuvzdání/Thanksgiving Day. Jedná se o starou tradici sahající k roku 1621, kdy se tento svátek slavil poprvé. A právě tomuto pro nás zajímavému svátku se v týdnu od 21. do 25. listopadu v hodinách angličtiny věnovali naši páťáci. Rozšířili si svou slovní zásobu, zhlédli […]

Preventivní programy

Ve čtvrtek 1. 12. se uskutečnila druhá část preventivních programů, které pro naši školu letos připravuje brněnská společnost Podané ruce. V 7. třídě byly dvě vyučovací hodiny věnovány problematice netolismu, což je chorobná závislost na internetu ve všech formách, tzn. hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, běžné surfování, používání mobilního telefonu. Osmáci a deváťáci měli […]

Olympiáda z českého jazyka

21. 11. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 16 žáků devátého ročníku. Mezi spolužáky nejlépe uspěly Pavlína Šidlová, Aneta Weberová a Kateřina Havlíčková. V okresním kole nás budou reprezentovat první dvě jmenované žákyně, které získaly nejvyšší počet bodů. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Pozvánka na 19. vánoční koncert

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na 19. vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 11.prosince 2016 od 15.00 hodin v místním kinosále. Plakát následuje.

Soutěž Bible a my 2016 – okresní kolo

Ve středu 30. 11. se uskutečnilo okresní kolo soutěže Bible a my, kde měla naše škola také své zástupce. A jak vše dopadlo? I. kategorie – Petr Tomek – 4. místo, Jan Soukup 11. místo II. kategorie – Jana Šmídová – 6. místo, Hana Jelínková – 9. místo III. kategorie – Eva Kleštíková – 5. […]

Slabikář

Od začátku školního roku uběhl už nějaký ten čas a naši prvňáčci zvládli velký kus práce. Nejen, že se naučili vyznat se ve škole, najít spoustu nových kamarádů, ale i počítat do šesti, číst a psát slabiky. Přišel tedy čas rozloučit se se Živou abecedou. Děti dlouho netruchlily, protože věděly, že jim Večerníček slíbil knihu […]

Třeťáci hledali pomocí mapy

V hodinách prvouky jsme se se třeťáky již několik hodin věnovali orientaci na mapě. Ve středu 23. 11. jsme si to, co jsme se naučili, vyzkoušeli v praxi. Děti se rozdělily do pěti skupin a podle mapy společně hledaly, kde se ukrývá další „klíč“ – mapa Višňového se zakresleným místem. Takto jsme našli 5 mapek […]

Dějepisná olympiáda

V pátek 18. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, jehož tématem bylo: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma nebylo vybráno náhodou, příští rok v květnu si totiž připomeneme 300 let výročí narození této významné panovnice. Tohoto klání se zúčastnilo 16 nadšených historiků z 8. a 9. třídy, za což […]

Karel IV. očima našich žáků

Jméno českého krále a římského císaře Karla IV. se v tomto roce skloňuje ve všech pádech. Není divu, Otec vlasti se narodil před sedmi sty lety. V červnu navštívili žáci Prahu a výstavu věnovanou tomuto významnému Lucemburkovi. V listopadu v hodinách výtvarné výchovy vytvořili žáci 7., 8. a 9. třídy tabule s informacemi, které vyhledali […]

logolink