Zápis do MŠ 2017

Vážení přátelé,

Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Višňové se uskuteční v pondělí 15. května 2017.

Upozorňujeme na změny platné od 1. 9. 2017, které se týkají především povinného předškolního vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte – jedná se o děti:

  • narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, pokud nejsou přijaty k základnímu vzdělávání
  • děti s odkladem povinné školní docházky

Bližší informace následují.

Zápis MŠ 2017

logolink