Intervenční program

Sedmá třída se v průběhu posledního měsíce zúčastnila intervenčního programu, který realizovalo pro naši školu Středisko výchovné péče Šance z Moravského Krumlova. Celý program byl zaměřen na ozdravění vztahů v kolektivu. Prostřednictvím her a diskuzních skupin byli žáci vedeni k uvědomění si potřebnosti spolupráce v kolektivu, ohleduplnosti a slušného chování navzájem. Na přiložené fotografii je závěrečná hra celého kolektivu „Na jedné lodi“.

Eva Machová, třídní učitelka WP_20170505_11_48_22_Pro

logolink