INFORMACE K PLATBÁM 2017/2018

INFORMACE K PLATBÁM pro školní rok 2017/2018
příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300
Platba stravného
1. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 15. dne stávajícího měsíce
2. inkasem z vašeho účtu na základě svolení k inkasu ve prospěch:
příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476
číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300
limit: 1 000 Kč/dítě
datum inkasa: 20. následujícího měsíce
Platba školného – mateřská škola
1. hotově v kanceláři ekonomky školy do 15. dne stávajícího měsíce, popřípadě poslední týden měsíce na další období. 100 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 50 Kč/měsíc.
2. trvalým příkazem
příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476
číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300
částka: 100 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 50 Kč/měsíc.
datum splatnosti: 15. den měsíce (s výjimkou 7. a 8. měsíce!)
Platba poplatku za pobyt ve ŠD
Hotově u vychovatelky ŠD ve dvou splátkách.
1. platba 80 Kč – splatnost do 30. 9. 2017
2. platba 120 Kč – splatnost do 31. 1. 2018
Platba poplatku za pobyt ve ŠK
Hotově u třídního učitele:
1. platba 40 Kč – splatnost do 30. 9. 2017
2. platba 60 Kč – splatnost do 31. 1. 2018
Vklady na osobní účty dětí MŠ
Hotově u ekonomky školy částka 200 Kč splatná do 30. 9. 2017.
Vklady na osobní účty žáků ZŠ
Hotově u třídního učitele částka 200 Kč splatná do 30. 9. 2017.
Ostatní mimořádné platby (příspěvek na lyžařský výcvik, plavání žáků, školní mléko, exkurze, …) hotově u pověřených osob dle individuálních pokynů.
U bezhotovostních plateb nastavte prosím neomezenou platnost (po dobu docházky dítěte či žáka do MŠ či ZŠ) trvalého příkazu k úhradě, svolení k inkasu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *