Sobotní zápis do I. třídy

Na letošní zápis do 1. třídy, který se konal v sobotu 13. dubna, se dostavilo celkem 20 dětí. Ty na čtyřech stanovištích (měly názvy Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Pohybová obratnost a Komunikace a řeč) prokazovaly, jak jsou připraveny na vstup do velké školy. Panovala zde přívětivá nálada, k níž určitě přispívaly čaj, káva a výborné tvarohové koláčky s drobenkou ze školní jídelny. “Skoroškoláci” si plnění zábavných a zajímavých úkolů užívali, při čekání na chodbě si mohli popovídat s kamarády, vyfotit se s rodiči či sourozenci a navíc pro ně byly připraveny  “hrací koutky”. Možná i proto se mnohým ani nechtělo domů. Již brzy, 2. května a 16. května  se děti setkají se svou budoucí paní učitelkou ve dvou vyučovacích hodinách „Školy na nečisto“. Tyto hodiny budou zaměřeny hlavně na vzájemné poznávání a nastartování dobrých vztahů v nově vznikajícím kolektivu, některé děti totiž přijdou z jiné mateřské školy než je ta naše višňovská.