Nejen Filmový den

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 neprobíhalo klasické vyučování, každá třída v rámci třídnických hodin měla svůj program: Filmový den, míčové hry, volejbalový turnaj mezi osmáky a deváťáky, někteří sedmáci pracovali na projektu Extra třída, v 8. třídě se uskutečnil projektový den Dr. Zdělil a pan Zdražil, většina tříd  nacvičovala vystoupení na školní akademii. Den to byl opravdu akční, děti ani třídní učitelé se rozhodně nenudili.