Slavnostní ukončení školního roku 2021/22

Ve čtvrtek 3o. června konečně nastal den, na který se těšili žáci i pedagogové a který znamená vydání vysvědčení a začátek prázdnin. Děti přicházely do školy slavnostně oblečeny a s kytičkami, čokoládami a jinými drobnými dárečky, v 8 hodin se ve školní jídelně uskutečnilo slavnostní shromáždění za účasti zástupců zřizovatele školy.  Pan ředitel zhodnotil právě končící školní rok, pan starosta poděkoval všem pedagogům i dětem za odvedenou práci, žáci ocenění pochvalou od svých třídních učitelů sklidili zasloužený potlesk stejně jako nejlepší sběrači léčivých bylin. Shromáždění se také velkým potleskem rozloučilo s odcházejícími pedagogickými pracovníky a na závěr pan starosta předal deváťákům absolventské listy s hodnocením jejich absolventských prací. Proběhlo také vyhodnocení včerejších školních olympijských her  a pak už se všichni rozešli do tříd, kde děti obdržely zasloužená vysvědčení. Po výborném letním obědě (tradiční pizza) už dětem i jejich učitelům a asistentům pedagoga začaly LETNÍ PRÁZDNINY. Tak ať se vydaří. 🙂