Fyzikální exkurze

Ve čtvrtek 18. května se osmáci a deváťáci vydali do Brna, kde absolvovali hned dvě exkurze. Nejdříve vedly jejich kroky do Otevřené zahrady Nadace Partnerství, kde si mohli žáci vybrat jeden ze čtyř vzdělávacích programů: Cesta světla, Síla větru, Fotovoltaický květ, nebo Ze života odpadu. Vzdělávání probíhalo v krásném prostředí s neobvyklými pomůckami v souladu s našimi pravidly pro přírodovědné bádání.  Druhým navštíveným místem byla Hvězdárna a planetárium Brno, kde žáci na kopuli planetária shlédli výukový pořad Cestou za miliardou hvězda a na závěr si ověřili platnost “vesmírných zákonů” ve venkovním exploratoriu. Podívejte se na fotografie z průběhu celé akce.