Zastávka před školou

Dnes žáci 7. třídy úspěšně ukončili svůj projekt v rámci programu Škola pro udržitelný život. V dopoledních hodinách proběhlo slavnostní předání, kam byli pozváni představitelé městyse,  vedení školy a občané. Podpořit spolužáky přišli také žáci osmé a čtvrté třídy. Zástupce sedmáků v připraveném projevu popsal nelehkou cestu k vytyčenému cíli. Poté následovalo poděkování vedení školy, městysi  a žákům druhého stupně, kteří  pomohli s montáží laviček. Velké poděkování náleží i samotným sedmákům za píli, vytrvalost  a schopnost vnímat i tvořit okolní prostředí tak, aby bylo ku prospěchu všem.