Školní rok 2023/24 byl zahájen….

Letní prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok. My jsme ho jako již tradičně zahájili slavnostním shromážděním před školou za účasti pánů starosty a místostarosty městyse Višňového, p. Mgr. Vladimíra Korka a p. Pavla Havelky. Pan ředitel Mgr. Jiří Beran nejprve přivítal  všechny žáky (173 chlapců a děvčat), zvláště pak 14 prvňáčků a 5 šesťáků, kteří přišli z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích. Na dálku pozdravil také 45 dětí v mateřské škole. Pak představil všechny pracovníky organizace (je jich 41) a zmínil se o novinkách letošního roku. Pan starosta všem popřál úspěšný a pohodový školní rok a žáci se se svými třídními učiteli rozešli do učeben. Prvňáčci byli ještě vyfotografováni u hlavních školních dveří a pak v doprovodu paní učitelky Terezy Holasové a svých rodičů poprvé zamířili do svých tříd. První školní den děti zakončily skvělým obědem (oblíbené kuře na paprice) ve školní jídelně a natěšení na další dny ve škole se rozešly domů. Tak ať se nám všem ve školním roce 2023/24 daří. 🙂