Dýňobraní

Ve čtvrtek 12. října 2023 se konalo DÝŇOBRANÍ. 1. a 2. ročník spojil síly a společně se sešli ve venkovní učebně. Děti dlabaly nebo malovaly dýně, tvořily z kaštanů nebo vytvářely svícny pomocí přírodnin. Odměnou pro všechny byla dýňová polévka nebo buřty, které jsme si společně opekli na ohni. Se svojí dýní se mohly děti vyfotit v našem podzimním fotokoutku. Kouzelní dýňoví strašáci jsou k vidění u hlavního i bočního vchodu školy. Celé odpoledne panovala příjemná atmosféra a počasí nám přálo. Děkujeme rodičům a dětem za účast, akce se velmi vydařila.