ADVENTNÍ DOBA JE TU….

3. prosince začal první adventní nedělí všemi očekávaný ADVENT. My jsme jej ve Višňovém přivítali společným setkáním u vánočního stromu, kde se svým pásmem písní ještě před rozsvícením stromu vystoupily děti z mateřské i základní školy. Součástí tohoto slavnostního odpoledne byl jako již tradičně charitativní jarmark žákovských výrobků, který díky štědrosti účastníků vynesl přes 11 tisíc Kč. A není divu, v prodeji bylo množství nádherných vánočních dekorací, přáníček, dokonce i voňavé perníčky, to vše připravovaly děti ve vyučování i ve školní družině a školním klubu. Hned v pondělí se u svého adventního věnce nad schodištěm sešel celý první stupeň. Děvčata i kluci si nejprve připomněli, co to ADVENT vůbec je, a pak si společně zazpívali dvě písničky – Měsíce a Stojí vrba košatá. Překvapením bylo, že si s dětmi přišel zazpívat i pan ředitel. Toto adventní zpívání proběhne ještě dvakrát, v pondělí 11. a pak ještě 18. prosince. V úterý 5. prosince navštívil naši školu sv. Mikuláš s dvěma anděli a čerty. Nejprve se vydali za dětmi do mateřské školy, potom se celá družina objevila v tělocvičně nejprve mezi dětmi z prvního a pak i druhého stupně.  Každá třída měla pro Mikuláše připravené překvapení – nějaké krátké vystoupení (básničky, písničky, hru na BOOM trubky, kánon,…) za které pak byli holky i kluci odměněni mandarinkou a sladkostí. Než se  s naší školou Mikuláš rozloučil, obdaroval i pracovníky školy. Další adventní akcí je již tradiční tvořivá dílna, ta proběhne ve čtvrtek 7. prosince. Jste srdečně zváni. 🙂