SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024

Zastupitelstvo městyse Višňové schválilo na svém 14. zasedání dne 14. 12. 2023 Rozpočet Základní školy a Mateřské školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace na rok 2024

Rozpočet na rok 2024