Modrý den

Na úterý 16. ledna vyhlásil Žákovský parlament Modrý den. Smyslem těchto barevných dnů je to, aby žáci i zaměstanci vyjádřili oblečením jednotné barvy sounáležitost k naší škole. Propagaci této akce zajistili žáci 7. ročníku vytvořením nápaditých plakátů, které byly rozmístěny na nástěnkách, čímž se zároveň kreativně podíleli v hodinách informatiky na předávání informací.