VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VIŠŇOVÉ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Beranem, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

registrační číslo dítěte                                 výsledek řízení

ZSVI01/2024                                 povinná školní docházka se odkládá o 1 rok

ZSVI02/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI03/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI04/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI05/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI07/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI08/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI09/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI10/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI11/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI12/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI13/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI14/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI15/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI16/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI17/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI18/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI19/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI20/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

ZSVI21/2024                                  přijímá se k základnímu vzdělávání od 1. září 2024

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřská školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Višňové 2. května 2024

Mgr. Jiří Beran, ředitel školy