Přespolní běh 1. stupně

Ve středu 25. června vyběhli žáci prvního stupně ze školních lavic, aby poměřili svou vytrvalost v tradičním přespolním běhu. Jako již několik let, i letos byl uspořádán v zámeckém parku. Družstva po pěti závodnících postupně zvládaly na deseti stanovištích nelehké úkoly. Byly nejen sportovní, ale na mnohých z nich řešily děti i různé hádanky, logické matematické úkoly či otázky z učiva jednotlivých ročníků. Počasí našim sportovců přálo.  Na první tři příčky dosáhli jen ti nejrychlejší, ale s elánem a nadšením závodili téměř všichni, a proto také všem patří veliká gratulace.