LETOŠNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE :)

Ve dnech 11., 17., 20. a 26. června  proběhly v naší škole tradiční prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku. Ty ve spolupráci se svými konzultanty z řad pedagogů vypracovalo všech 22 vycházejících žáků a výsledky své práce pak prezentovali před komisí, spolužáky i mladšími kamarády. A opravdu se bylo na co dívat. Každá práce obsahovala teoretickou a praktickou část a žáci tak museli mimo jiné prokázat samostatnost, iniciativu, kreativitu a schopnost řešit problémy. Tak jako při každé činnosti, i tady bylo patrné, že základem úspěchu je nadšení pro věc. A to, že si děvčata a chlapci mohli vybrat téma, které je zajímá, opět posunulo pomyslnou laťku absolventských prací o stupeň výš. Komise zhlédly rozličné prezentace, některé byly doplněny ukázkou, jiné praktickým výrobkem, součástí některých prací byl  vlastní výzkum, zorganizovaný projektový den, připravená hra, či měření. Dvě práce byly napsány i prezentovány v anglickém jazyce a letos úplně poprvé se objevila i tandemová absolventská práce. Je skvělé, že většina deváťáků se tohoto zajímavého, ale ne úplně snadného úkolu zhostila velmi dobře, a my, jejich učitelé, jsme na ně mohli být právem pyšní.

Témata roku 2024: Moje oblíbená historická postava, 3D  tisk, DNA, První pomoc při bezvědomí, Educatching, Hudba mého srdce (dvakrát), Můj první podnikatelský záměr, Fishing, Cukr, Projektový den pro 2. ročník, Scratch, Péče o vlasy, Detektor kovu, Moje obec, Holidays in English Speaking Countries, Slané pečivo, Práce se dřevem, Cukrařina, Pythagorova věta, Památky UNESCO ČR