Seminář ZDRAVÁ STRAVA NEJEN PRO ŠKOLÁKY

V úterý 10. dubna se v podvečerním čase v naší školní jídelně konala velmi úspěšná akce s názvem Zdravá škola nejen pro školáky. Tento speciální seminář s ochutnávkou byl určen rodičům, které zajímá téma zdravé výživy a chtějí podpořit naše snažení v projektu Skutečně zdravá škola. Cílem tohoto setkání bylo seznámit přítomné se zásadami zdravého stravování a s možnostmi, které se v této oblasti nabízejí. Paní lektorka, Mgr. Andrea Hrušková, s níž v projektu Skutečně zdravá škola spolupracujeme, všechny účastníky přímo nadchla nejen vynikajícími a lákavě vypadajícími pokrmy, ale také zasvěceným výkladem a hlavně cennými radami. Navíc všem dokázala, že příprava zdravých  a našemu zdraví prospěšných jídel nemusí být časově ani finančně náročná. Původně avizovaných devadesát minut se protáhlo na dvě hodiny, nikomu z dvaceti pěti účastníků to ale naprosto nevadilo. Na paní lektorku měli mnoho dotazů a  došlo i na pozitivní hodnocení účasti naší školy v projektu Skutečně zdravá škola. Tato skvělá akce se uskutečnila ve spolupráci se společností Člověk v tísni a my, pořadatelé, jsme z ní měli velkou radost.  Je skvělé,  že čím dál víc rodičů si uvědomuje, jaký vliv má to, co jíme, na naše zdraví a že jsou připraveni  nad svými stravovacími návyky  se víc zamýšlet.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.