Jsme tým?!

V pondělí 23. dubna čekal na žáky druhého ročníku program primární prevence společnosti Střed s názvem Jsme tým?!  Po tři vyučovací hodiny se děti zapojovaly do aktivit, které pomáhají podporovat bezpečné klima ve třídě a jeho soudržnost. Důraz byl kladen na rozvoj spolupráce, tolerance a empatie.