V ČERVNU NÁS ČEKÁ

 • Mezinárodní den dětí „Sestav si svůj rozvrh“, „Řetěz přátelství“

1. června

 • školní výlet 1. ročníku

5. června

 • školní výlet 3. ročníku

6. června

 • školní výlet 2. a 4. ročníku

6. – 8. června

 • školní výlet 5. ročníku

7. – 8. června

 • školní výlet 9. ročníku

7. – 8. června

 • školní výlet 6. a 8 ročníku

14. června

 • Škola nanečisto – setkání předškoláků

14. června

 • exkurze – Papírna Želetice 1. a 5. ročník

14. června

 • exkurze – ZOO Olomouc – žáci 2. stupně

15. června

 • školní výlet 7. ročníku

18. června

 • výběr bylin

18. – 22. června

 • prezentace absolventských prací

19. – 20. června

 • schůze pedagogické rady

21. června

 • Školní akademie

22. června, od 17.00

 • prodej sešitů, výměna učebnic

25. června

 • turnaj ve vybíjené – 1. stupeň

26. června

 • Školní olympijské hry

22. – 26. června

 • přespolní olympijský běh žáků 2. stupně

27. června

 • slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

29. června

PRÁZDNINY