Stále hledáme způsoby, …

Již mnohokrát jste se mohli přesvědčit o tom, že ve škole hledáme způsoby, jak překonat problémy, které nám dnešní doba přináší, a ne důvody, proč je nepřekonávat. V letošním školním roce mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět polytechnika, který propojuje přírodovědné vzdělávání s technikou a ekologií a jeho důležitou součástí je rozvoj manuální zručnosti při práci s technickými materiály. Naše školní dílna teď zeje prázdnotou, celoroční žákovský projekt “Sluneční sušička, bylinek, ovoce a zeleniny” čeká, jak vidíte na dokončení, … Mladí kutilové se proto zapojili do navrhování štítků k jednotnému označení místností ve škole a “vyrábí” tak on-line. A protože máme díky projektu MAP v ORP Znojmo II k dispozici 3D tiskárnu, daří se nám  modely žáků vytvořené prostřednictvím učebny na https://www.tinkercad.com/ “zhmotnit”. Podívejte se na výsledky jejich snažení.