Den s Lesy ČR

Září se přehouplo do své poslední třetiny a ukázalo i svou méně vlídnou tvář. Zataženo a ani déšť však nabránily tomu, aby naši školu po roce navštívili lesní pedagogové se svým pestrým programem. Školní chodby simulovaly lesní cesty, jednotlivá stanoviště nahradily učebny. Devět skupin žáků postupně obešlo devět stanovišť, kde “oprášily” své znalosti o tomto společenství a jistě se dozvěděly i mnoho nového ze života v lese, o práci lesníků či ekologii. Díky bohatému programu uběhlo dopoledne jako voda a věřím, že si jej všichni zúčastnění užili a stalo se přínosným.

Více foto ZDE.