Pohoda a klídek bez tabáčku

V pátek 18. 3. 2022 proběhl v 6. a 7. třídě preventivní program Pohoda a klídek bez tabáčku. Jak už název napovídá, tématem bylo kouření a jeho negativní vliv na naše zdraví. I když žáci základní rizika  znali, lektorka PharmDr. Petra Dadáková ze společnosti Etické dílny jim obzory o škodlivosti kouření hodně rozšířila. Měla připravenu názornou prezentaci, pracovní listy, zážitkové hry a ve scénce si děti vyzkoušely, jak odmítnout nabídnutou cigaretu. Rozvinula se bohatá diskuse, zazněla také písnička v podání Fokáče s příznačným názvem Kouření je hnusný zvyk. V závěrečném dotazníku šesťáci i sedmáci program kladně zhodnotili. Z jejich odpovědí vyplynulo, že si uvědomují škodlivost kouření a všichni vyjádřili svůj odmítavý postoj k této formě závislosti.