HURÁ! – zápis do 1. ročníku opět prezenčně

V sobotu 9. dubna v dopoledních hodinách proběhl v prostorách základní školy zápis do 1. ročníku, a to (k naší velké radosti) opět prezenčně.  Dostavil se na něj rekordní počet dětí – 22, které při setkáních s paními učitelkami prokazovaly, jak jsou připraveny na vstup do velké školy. Panovala zde skvělá nálada, k níž určitě přispěly čaj, káva a výborné koláčky ze školní jídelny, ale také páťáci, kteří jednak budoucí prvňáčky s doprovodem přivítali a jednak je celým zápisem i provedli. Děti si plnění úkolů užívaly, na chodbě si mohly také popovídat s kamarády a vyfotit se s rodiči či sourozenci. Možná i proto se mnohým ani nechtělo domů. V květnu a červnu se chlapci a děvčata setkají se svou budoucí  paní učitelkou Mgr. Květoslavou Švejcarovou ve „Škole nanečisto“. Ta bude zaměřena hlavně na vzájemné poznávání a nastartování dobrých vztahů v nově vznikajícím kolektivu, protože několik budoucích prvňáčků přijde z jiných mateřských  škol.