Ilustrátor Adolf Dudek

Ve čtvrtek navštívil naši školu ilustrátor Adolf Dudek, který má na svém kontě nespočet knižních ilustrací pro děti.  Se svým programem přiblížil práci ilustrátora žákům prvního i druhého stuně.  Hodinové vystoupení, do kterého byli vtaženi i žáci, bylo zaměřeno na základy, postupy a principy kreslení. Hravou formou předvedl, jak snadno lze pomocí čtyř geometrických tvarů vykouzlit obrázek nejen krajiny, ale také postavy či města. Dle instrukcí ilustrátora si všichni žáci, i učitelé, zkoušeli nakreslit dané téma. Vystoupení pana Dudka bylo pro děti příjemným zpestřením výuky.