Úniková hra ve 3.B

Lovci pokladů ve 3.B! Žáci třetího ročníku si vyzkoušeli únikovou hru v rámci matematiky. Žáci byli rozděleni do skupin podle zeleniny, stromů a planet. Učivo bylo propojeno s prvoukou i českým jazykem. Celkově museli vyřešit 4 stopy, které na sebe navazovaly. Nejprve je čekala slova nadřazená, abeceda a matematická přesmyčka. U druhé stopy je čekalo mnoho příkladů, kde výsledky dávaly tajnou šifru ke třetí stopě. U třetí stopy čekal na žáčky matematický kvíz s prostorovou orientací, kterou následně využili u čtvrté stopy. Poslední, čtvrtá stopa byla zaměřená na slovní druhy s výsledným heslem, které bylo klíčem k pokladu! Badatelská činnost nás velmi bavila. Všechny skupinky došly společnými silami k pokladu.