ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Celý měsíc květen pracovali deváťáci pilně na svých absolventských pracích. Tyto práce mají dvě části – samotné zpracování tématu v textovém dokumentu a ústní obhajobu s prezentací práce před komisí pedagogů školy. Témata prací byla rozmanitá, týkala se zájmů žáků, ale i témat ze školních předmětů. Žáci vyráběli (sluneční hodny, gelové nehty, batoh z recyklovaného materiálu), stavěli (motorka na elektrický pohon), dělali pokusy (měření Ph, daktyloskopie), prezentovali své zájmy (BMX kolo, kování koně), pracovali v anglickém jazyce (Britská královská rodiny a její princezny), učili mladší spolužáky (první pomoc) a mnohé jiné. Všichni se pak úspěšně představili se svou prací před komisí a před diváky z osmé třídy. Přejeme deváťákům, aby dovednosti, které se při psaní práce naučili, pak zúročili při dalším studiu.