Karaoke u prvňáčků

Poslední hodinu hudební výchovy jsme si s prvňáčky vyzkoušeli karaoke. Nejprve jsme pomocí myšlenkové mapy bádali, co to vlastně pojem karaoke znamená, poté jsme si společně zazpívali. Děti si zazpívaly dětské lidové písničky po dvojicích nebo skupinkách. Našli se i tací odvážlivci, kteří si chtěli vyzkoušet karaoke sami! S děvčaty jsme vymýšlely různé pohyby a tanečky, které se pojily s textem písniček. Poslední hodinu hudební výchovy jsme si všichni užili.