Třeťácká angličtina

Před podzimními prázdninami “navštívili” třeťáky v angličtině ANGRY BIRDS. Děti je nadšeně přivítaly, sestavovaly jejich krátké rozhovory, které pak četly ve skupinkách i ve dvojicích, a s chutí plnily úkoly od Reda, Hala, Chucka i Bomba. Poslední aktivitou bude ještě dramatizace vybraného rozhovoru – ten se děti musí naučit zpaměti. Hned pak ANGRY BIRDS “odletí”  zpět do pohádky.