Slovní úlohy ve venkovní učebně

S žáky 6. ročníku jsme využili krásného babího léta a strávili jsme dnešní matematiku ve venkovní učebně. Šesťáci řešili slovní úlohy navázané na běžné životních situace. Za správné řešení získali písmena do kódovací tabulky, pomocí níž poté rozluštili schované názvy evropských měst. Ta se pak snažili najít na mapě. Ti nejrychlejší se poté, vyzbrojeni svinovacím metrem, snažili nalézt v blízkém okolí věci, které měří co nejpřesněji 1 m (poté i 0,5 m, 3 m). A byli úspěšní. Zopakovali jsme tak nejen užitečné početní dovednosti, ale i odhady velikosti.