ŠKOLNÍ KLUB

ZPĚT

 

Vítejte na stránkách školního klubu ZŠ Višňové.

Školní klub funguje od roku 2014. Byl zřízen na základě požadavku rodičů a přání žáků naší školy, ale také kvůli plynulému provozu školy a bezpečnosti žáků. Výuka na druhém stupni často probíhá do odpoledních hodin, neboť naše škola nabízí dětem značný výběr nejen ve volitelných předmětech, ale také v rámci zájmových kroužků. Aby výuka probíhala plynule a aby si přespolní žáci  mohli vybírat z volitelných předmětů i zájmových kroužků, aniž by se museli bezprizorně potulovat po obci, mohou využít školní klub. Využití je široké a nabídka pestrá. Děti jej mohou navštívit ve volných hodinách mezi jednotlivými vyučovacími hodinami, po skončení vyučování i během čekání na zájmový kroužek, ale také jen tak, protože chtějí být se svými spolužáky i po vyučování.

V klubu mohou děti relaxovat, učit se, číst, psát domácí úkoly, které mají na příští vyučovací den, hrát míčové hry v tělocvičně, tancovat.