Naše 2. kavárna pro rodiče

Ve středu 10. května v podvečer jsme zorganizovali již druhou kavárnu pro rodiče, jejímž  tématem byly tentokrát cizí jazyky. Naše pozvání přijalo 5 rodičů, kteří se dozvěděli, jakým způsobem a v jakém pořadí rozvíjíme u dětí všechny potřebné jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), jaké metody práce jsou ve výuce používány a proč, s jakými učebnicemi a dalšími učebními materiály děti pracují a také to, jak může být výuka cizích jazyků zábavná a efektivní. Účastníci kavárny si mohli spoustu aktivit také zkusit, takže si třeba zahráli pohybovou hru na třídění slovíček, kterou rádi hrají prvňáci a druháci, seznámili se s “FUNNY RHYMES”, což jsou dětmi oblíbené legrační rýmy, proběhla také tříkolová aktivita s obrázkovými kartami. Potom dostali rodiče tablety, na nichž si vyzkoušeli několik aktivit na opakování slovní zásoby a gramatiky. Jedná se o materiály vytvořené přímo našimi vyučujícími v aplikacích quizlet.com, wordwall.net, topworksheets.com, které vznikají jako on-line podpora pro žáky naší školy. V závěru došlo i na ukázku  žákovských prací. Ke kavárně samozřejmě patří dobrá káva a něco sladkého k tomu, my jsme měli populární anglické “SCONES” – máslové bochánky s jahodovou marmeládou a šlehanou smetanou. Ty  pro tuto příležitost upekli žáci v hodině angličtiny podle originálního receptu a návodného videa a všem moc chutnaly.