Představení projektu Renovace šaten

V pátek 26. května představili osmáci výsledek své práce v programu Extratřída – projekt s názvem Renovace šaten, o kterém jsme psali ZDE. Zástupci třídy přivítali přítomné pracovníky, spolužáky i rodiče a provedli je všemi fázemi projektu. Přítomní si poté prohlédli nástěnky s fotografiemi a nakonec mohli obdivovat společné dílo, které vytvořili žáci v předmětu podnikavost a finanční gramotnost. Věříme, že výsledky jejich práce budou dětem dělat radost ještě dlouho, škoda jen, že se slavnostního představení projektu nezúčastnilo více pozvaných.

 

 

Aktivita probíhá v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001717. Žadatelem je JMK. Koordinátorem klíčové aktivity č. 2  “Podpora podnikavosti a kreativity” je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.