Do akce!

Konečně nastala ta, osmáky dlouho očekávaná chvíle, kdy se mohli pustit do “renovace šaten”. Té ale předcházela dlouhá příprava a plánování projektu se stejným názvem. Žáci v předmětu podnikavost a finanční gramotnost zjišťovali jaké změny by žáci ve škole uvítali, plánovali jednotlivé kroky, sestavovali rozpočet, vytvářeli grafické návrhy a sepisovali žádost o finanční podporu. To všechno díky zapojení do programu Extratřída. Protože se jejich záměr hodnotitelům líbil, doporučili ho k realizaci a výsledkem by měla být nová výmalba vstupu do šaten a hlavní chodby s nástěnnými malbami, odstranění mříží mezi šatními skříňkami a nákup nábytku pro pracovníky, kteří dohlíží v šatnách na bezpečnost. Věříme, že se osmáci boudou moci brzy pochlubit dokončeným dílem, ale tentokrát se podívejte jak s ním začali.

Aktivita probíhá v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001717. Žadatelem je JMK. Koordinátorem klíčové aktivity č. 2  “Podpora podnikavosti a kreativity” je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.