Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 22.června 2023 zavítala do 1. třídy opravdu velmi milá a vzácná návštěva.
Naše prvňáčky přišel navštívit sám pan král Jiří I. z Písmenkového království.
Na vlastní oči se přesvědčil, že prvňáci zvládají číst písmena, slova, věty i krátké
pohádky. Někteří jsou již bystrými čtenáři a zvládnou přečíst celou knihu.
Po těchto informacích, panu králi nebránilo nic v tom, aby dokončil svoji misi
z Písmenkového království a naše šikovné žáky z 1. třídy mohl pasovat na čtenáře.

Tento okamžik vzali všichni prvňáčci velmi vážně a důstojně.
Všichni složili slib řádného čtenáře a svůj slib zpečetili svým podpisem.
Slíbili, že budou hodně číst, aby se stali moudrými a vzdělanými lidmi.
A že se budou o knihy pěkně starat.

Já jim přeji, aby se jim knihy staly věrnými kamarády, se kterými prožijí
velká dobrodružství.

Mgr. Květoslava Švejcarová