O veliké řepě – edukativní program spolupráce

Naši prvňáci a druháci se dnes zúčastinili preventivního edukativního programu na téma spolupráce. Prostřednictvím pohádky „O veliké řepě“ bylo dětem hranou formou představeno, jak je důležité umět spolupracovat ve skupině. Do pohádky se postupně zapojovaly všechny děti. Nejprve si všichni zahráli pohybovou hru s mandelinkami, poté společně zalévali řepu pomocí korýtka a když vyrostla, táhli, táhli, až řepu vytáhli. Děkujeme lektorkám z Hájenka Park Břeclav za inspirativní program.

Edukativní program “O veliké řepě” byl hrazen ze šablon OP JAK.