Projektový den v Infocentru Třebíč

Ve čtvrtek 19. října, kdy ve Višňovém nešel elektrický proud a celá škola vyjela na vzdělávání mimo školu, strávili páťáci spolu se čtvrťáky a třeťáky příjemný a zajímavý den v Třebíči. V informačním centru děti absolvovaly interaktivní výukový program s názvem Jak se stavěla katedrála, který byl zaměřený na stavbu třebíčské katedrály sv. Prokopa a děti se v něm dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen z historie, a navštívily také větrný mlýn. Ten je naprosto unikátní, protože se v něm nemlela mouka, ale tříslo pro místní koželuhy. Později tato stavba sloužila také jako sociální bydlení – byly tam 3 byty. Dětem i p. učitelkám se v Třebíči velmi líbilo a domů se vrátily plny dojmů a zážitků.