První zasedání Žákovského parlamentu

V pátek 13. 10 2023 se poprvé sešli nově zvolení zástupci Žákovského parlamentu v tomto složení: Natálie Hakelová, Dominik Kratochvil (4. třída), Kateřina Ambrozková, Tereza Dvořáková (5. třída), Matěj Perlička, Vojtěch Sigmund (6. třída), Sára Šálková, David Březina (7. třída), Matěj Hráček, Michal Šidlo (8. třída), Ema Fialová, Adéla Smejkalová (9. třída). Po přivítání a vzájemném představení navrhovali žáci, kterými akcemi či dny by mohli přispět ke zpříjemnění atmosféry v třídních kolektivech, poukázali také na drobné závady, se kterými se setkali v prostorách školy. Držme jim palce, aby se všechny plány podařily dotáhnout do zdárného konce.