Divadelní představení

Děti z MŠ spolu s prvňáčky navštívily 2. listopadu první z pěti divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. Shlédly pohádku O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů. Hlavním tématem byla důležitost třídění odpadu, pohádka tak byla nejen zábavná, ale i poučná. A na samý závěr se do třídění na podiu zapojily i dvě naše školičkové děti.