Výtvarka jinak

To, že výtvarná díla nemusí vznikat pouze v lavici s čtvrtkou papíru, jsme v dnešní hodině výtvarné výchovy předvedli na prostranství před školou. Páťáci se do kreativní výzvy pustili s vervou a pod rukama jim vznikaly větší či menší obrazy, obrázky a mandaly.

Místo tužek, štětců a barev použily děti svoje ruce a všudypřítomné listí a jiné přírodniny. Užily si sluníčka, čerstvého vzduchu a pořádně se u svých výtvorů vyřádily. Jak se jim dařilo se můžete přesvědčit v přiložené galerii.