Budování naší nové zahrady pokračuje

Po založení vyvýšených a hlubině zúrodněných záhonů přiložili ruku k dílu naši žáci. Připravovali totiž pozemek na sobotní výsadbu trvalek a jedlého lesa (začínáme v 9.00). Při jeho vyměřování uplatnili v praxi znalosti z matematiky, ale nakonec došlo na krumpáče, rýče a lopaty a výsledek – záhon v podobě rovnostranného trojúhelníku se stranou kolmou na plot byl na světě. Další skupina žáků se pustila do konstrukce tříkomorového kompostéru. Ten na naší zahradě bude sloužit na přeměnu organického materiálu v úrodný kompost. Nejdříve museli vypočítat rozměry a počet jednotlivých dílů, rozměřit a orýsovat materiál, ale pak už se pustili do práce. Podívejte se, jak se dětem práce ve venkovní “dílně” dařila.

 

Projekt Škola v zahradě je financovaný z grantového programu Jedlá školní zahrada společnosti Skutečně zdravá škola, z. s.