Vysazení trvalkového záhonu a jedlého lesa

V sobotu 11. listopadu se na školní zahradě uskutečnil už druhý workshop pod vedením lektora Tomáše Svobody. Naším společným cílem tentokrát bylo osadit trvalkový záhon, který vyměřili a předpřipravili žáci, a také položit základy jedlého lesa.

To obnášelo vysadit více než 300 cibulek a dalších rostlin a vykopat díry na nové a netradiční stromy, které budou plodit buď brzy na jaře, nebo na podzim, až se děti budou vracet z prázdnin.

Počasí nám opět přálo, i když už bylo podstatně chladněji než na minulém workshopu. To nám ale nevadilo, protože jsme se zahřáli prací a také horkým čajem, ke kterému nám děti z družiny upekly vynikající martinské rohlíčky. Práce nám šla rychle od ruky a za 3 hodiny už jsme mohli společně obdivovat, co se nám podařilo.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, dětem, že nám pomáhají ve škole i mimo ni, všem sponzorům, kteří nám darovali materiál a cibulky k osázení záhonů nebo nám věnovali svůj čas a pomohli s vykopáním základů budoucích záhonů. Velice si toho vážíme.

A teď už nezbývá nic jiného než netrpělivě čekat na jaro, až se všechny květiny a stromy zazelenají a vykvetou…

… no a samozřejmě i na slavnostní otevření naší nové zahrady, které se uskuteční v květnu a na které budete srdečně zváni.

Akce se konala jako součást projektu Škola v zahradě, který je financovaný z grantového programu Jedlá školní zahrada společnosti Skutečně zdravá škola, z. s.