Dudáček

Dne 16.11. navštívil naši MŠ a děti z první a druhé třídy ZŠ dudák Radomír Švec, herec a muzikant, který dětem sehrál hudební pohádku, seznámil je s hrou na dudy a děti měly možnost si za dudáckého doprovodu společně zazpívat lidové písničky.