Okresní kolo Dějepisné olympiády

17. ledna 2024 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády ve Znojmě, kterého se zúčastnil Tadeáš Dvořák, žák 8. ročníku. Téma bylo stejné jako v kole školním: Každodenní život od příchodu Cyrila a Metoděje po upálení Jana Husa. Tadeáš se svého úkolu zhostil se ctí, byl úspěšným řešitelem a ziskem 60 bodů se umístil na 22. místě ze 40 soutěžících. Od vítěze ho dělilo 18 bodů, což o svědčí o připravenosti Tadeáše a o jeho zájmu o historii. Tadeášovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že se i v příštím roce do dějepisné soutěže zapojí.