Školní ples

V pátek 26. ledna 2024 proběhl ve sportovní hale školní ples pořádaný Spolkem rodičů a žáků ZŠ Višňové, kterého se zúčastnilo něco přes 300 návštěvníků. Nedílnou součástí této kulturní akce je předtančení deváťáků, které od října nacvičovala paní učitelka Lea Šmahelová v rámci tanečního kroužku pod hlavičkou Střediska volného času Miroslav. Předtančení deseti párů tvořilo pět skladeb, žáci předvedli poměrně náročnou choreografii polky, waltzu a jivu, jejich vystoupení odměnili návštěvníci bouřlivým potleskem. První tanec věnovali deváťáci svým rodičům, to už za doprovodu skupiny Dreams, která již tradičně hraje k tanci i poslechu, tradiční byla i bohatá tombola. K úspěšnému průběhu plesu přispěli všichni, kteří se podíleli na jeho přípravě. Byli to samotní žáci 9. ročníku při úklidu a výzdobě sálu, pedagogičtí a správní zaměstnanci, rodiče a dobrovolníci, za což jim patří velký dík stejně jako všem sponzorům. Novinkou letošního plesu byl  prodej slezských koláčů, tyčinek a krekrů pod názvem Pečeme, pomáháme. Této záslužné akci se věnovali žáci naší školy za asistence paní učitelky Lady Sikorové a výtěžek 6 200 Kč bude věnován na charitativní účely.