Venkovní bádání šesťáků

Ve čtvrtek se vydali šesťáci bádat do venkovní učebny a na školní hřiště. Jejich úkolem bylo pomocí fyzikálních veličin popsat vybrané vlastnosti těles a látek ve venkovním areálu školy. Nejdříve se rozdělili do skupin, v nich si zvolili role a hledali odpovědi na výzkumné otázky. Zformulovali hypotézu, potom naplánovali pokus, kterým domněnku potvrdili či vyvrátili a výsledky bádání zapsali do pracovních listů. Nechybělo ani závěrečné zhodnocení práce skupin, které se už odehrálo ve třídě. Počasí nám sice nepřálo, bylo po dešti, foukal chladný vítr, ale mladé badatele hřála touha po poznání.