Višňovská patnáctka

19. května 2024 proběhne již osmnáctý ročník Višňovské patnáctky. Rádi bychom pozvali všechny příznivce pohybu a pobytu v přírodě k účasti na této akci. Naši žáci se aktivně zapojili do příprav. Deváťáci si vzali na starost občerstvení, pořizování fotografií a žáci zbývajících ročníků druhého stupně pomohli s rozmístěním plakátů, přípravou fáborů označujících trasy a vytvořením velkého poutače k této akci.

Těšíme se na Vás.