Den naruby

Ve středu se v některých třídách obrátily role, na 1. stupni učili deváťáci. Podle rozvrhu si ve dvojicích vybrali vyučovací hodiny a také dohledy na chodbách. Po domluvě s paními učitelkami si připravili náplň do hodin: pracovní listy, hry, sportovní aktivity nebo interaktivní cvičení. Jak prožili tento den v učitelských rolích můžete zjistit z jejich hodnocení:

Učily jsme 3. třídu na češtinu a 5. třídu na angličtinu. S 5. třídou to bylo klidnější, protože jsou starší a byla s nimi lepší spolupráce. Vcelku nás to bavilo. Ve 3. třídě byly děti aktivnější a bylo těžké je uklidnit. Spolupráce s nimi byla ale dobrá. Celkově nás to bavilo, ale dvě hodiny nám stačily a učit bychom nejspíše nechtěly.

Učili  jsme v 1. a 3. třídě, zjistili jsme, že učit je velmi těžké a znovu bychom to už neudělali. Zaujmout děti je velice náročné. 

Byly jsme ve 3. třídě na češtinu a v 1. třídě na matematiku, bylo to dobrý, bavilo nás to.

Čeština ve 4. třídě proběhla v pořádku, děti byly milé, všichni se aktivně zapojili, takže se nám učilo fantasticky, hodina utekla celkem rychle.

Ve 2. třídě jsme učili češtinu, ve 3. angličtinu. Moc jsem si to užili, děti byly hodné a plnily zadané úkoly. Učitele bychom dělat nechtěli.