INFORMACE K PLATBÁM 2024/2025

příjemce:            Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace,

IČO 71001476

číslo účtu/kód banky:    181 549 712/0300

 

Platba stravného

  1. inkasem z vašeho účtu (tento způsob preferujeme) na základě svolení k inkasu ve prospěch:

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300

limit: minimálně 2 000 Kč/dítě

datum inkasa: 20. den předchozího měsíce

  1. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny do 20. dne předchozího měsíce – pouze na základě předchozí domluvy

 

Platba školného – mateřská škola

částka: 300 Kč/měsíc, nebo při dlouhodobé omluvence 150 Kč/měsíc.

  1. trvalým příkazem (tento způsob preferujeme)

příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČO 71001476

číslo účtu/kód banky: 181 549 712/0300. Do poznámky uveďte prosím jméno dítěte.

datum splatnosti: nejpozději 15. den měsíce – s výjimkou 7. a 8. měsíce, popřípadě dle provozu

  1. hotově v kanceláři ekonomky školy do 15. dne stávajícího měsíce.

 

Platba poplatku za pobyt ve školní družině

Hotově u vychovatelky školní družiny.

Platba 400 Kč – splatnost do 30. 9. 2024 – platba za období celého školního roku.

 

Platba poplatku za pobyt ve školním klubu

Hotově u třídního učitele:

Platba 200 Kč – splatnost do 30. 9. 2024 – – platba za období celého školního roku.

 

Vklady na osobní účty dětí MŠ

Informace získáte prostřednictvím systému EDOOKIT částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2024 bude činit 200 Kč.

 

Vklady na osobní účty žáků ZŠ

Informace získáte prostřednictvím systému EDOOKIT částka dle domluvy podle aktuálního zůstatku, přičemž minimální zůstatek k 20. 9. 2024 bude činit 500 Kč.

 

Ostatní mimořádné platby (příspěvek na lyžařský výcvik, exkurze, …) hotově u pověřených osob dle individuálních pokynů.

 

U bezhotovostních plateb nastavte prosím neomezenou platnost (po dobu docházky dítěte či žáka do MŠ či ZŠ) trvalého příkazu k úhradě, svolení k inkasu.