OZNÁMENÍ O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ŠD A ŠK

Zastupitelstvo městyse Višňové na 19. zasedání dne 13. 6. 2024 schválilo usnesení o stanovení výše úplaty za vzdělávání:

  • v mateřské škole ve výši 300,00 Kč/měsíc,
  • ve školní družině ve výši 40,00 Kč/měsíc,
  • ve  školním klubu ve výši 20,00 Kč/měsíc.

Zároveň upozorňujeme, že nově dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za mateřskou školu, školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.